Search:ς -> Σ

ς


ς hex:#962;
Search Google:ς

Zero אפס2 Kings 6:9 verse
And the man of God sent unto the king of Israel, saying , Beware that thou pass not such a place ; for thither the Syrians are come down.

וישׁלח אישׁ האלהים אל־מלך ישׂראל לאמר השׁמר מעבר המקום הזה כי־שׁם ארם נחתים

Revelation 1:1 verse
The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass ; and he sent and signified it by his angel unto his servant John

ΑΠΟΚΑΛΥΘΙς ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΗΝ ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΩ Ο ΨΕΟς ΔΕΙΞΑΙ ΤΟΙς ΔΟΥΛΟΙς ΑΥΤΟΥ Α ΔΕΙ ΓΕΝΕΣΨΑΙ ΕΝ ΤΑΧΕΙ ΚΑΙ ΕΣΗΜΑΝΕΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑς ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΩ ΔΟΥΛΩ ΑΥΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Isaiah 33:23 verse
Thy tacklings are loosed ; they could not well strengthen their mast, they could not spread the sail : then is the prey of a great spoil divided ; the lame take the prey.

נטשׁו חבליך בל־יחזקו כנ־תרנם בל־פרשׂו נס אז חלק עד־שׁלל מרבה פסחים בזזו בז

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting