Search:ς -> Σ

ς


ς hex:#962;
Search Google:ς

Zero אפסExodus 21:5 verse
And if the servant shall plainly say , I love my master, my wife, and my children ; I will not go out free :

ואמ־אמר יאמר העבד אהבתי את־אדני את־אשׁתי ואת־בני לא אצא חפשׁי

1 Kings 8:54 verse
And it was so, that when Solomon had made an end of praying all this prayer and supplication unto the LORD, he arose from before the altar of the LORD, from kneeling on his knees with his hands spread up to heaven.

ויהי ככלות שׁלמה להתפלל אל־יהוה את כל־התפלה והתחנה הזאת קם מלפני מזבח יהוה מכרע על־ברכיו וכפיו פרשׂות השׁמים

Ezekiel 16:14 verse
And thy renown went forth among the heathen for thy beauty : for it was perfect through my comeliness, which I had put upon thee, saith the Lord GOD.

ויצא לך שׁם בגוים ביפיך כי כליל הוא בהדרי אשׁר־שׂמתי עליך נאם אדני יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting