Search:ς -> Σ

ς


ς hex:#962;
Search Google:ς

Zero אפסDaniel 2:46 verse
Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face, and worshipped Daniel, and commanded that they should offer an oblation and sweet odours unto him.

באדין מלכא נבוכדנצר נפל על־אנפוהי ולדניאל סגד ומנחה וניחחין אמר לנסכה לה

Psalms 73:7 verse
Their eyes stand out with fatness : they have more than heart could wish.

יצא מחלב עינמו עברו משׂכיות לבב

Psalms 118:25 verse
Save now, I beseech thee, O LORD : O LORD, I beseech thee, send now prosperity .

אנא יהוה הושׁיעה נא אנא יהוה הצליחה נא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting