Search:ς -> Σ

ς


ς hex:#962;
Search Google:ς

Zero אפסGenesis 46:13 verse
And the sons of Issachar ; Tola, and Phuvah, and Job, and Shimron.

ובני ישׂשׁכר תולע ופוה ויוב ושׁמרון

Numbers 7:64 verse
One kid of the goats for a sin offering :

שׂעיר־עזים אחד לחטאת

Luke 2:44 verse
But they, supposing him to have been in the company, went a day's journey ; and they sought him among their kinsfolk and acquaintance.

ΝΟΜΙΣΑΝΤΕς ΔΕ ΑΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΟΔΙΑ ΗΛΨΟΝ ΗΜΕΡΑς ΟΔΟΝ ΚΑΙ ΑΝΕΖΗΤΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΤΟΙς ΣΥΓΓΕΝΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟΙς ΓΝΩΣΤΟΙς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting