Search:ς -> Σ

ς


ς hex:#962;
Search Google:ς

Zero אפסJames 5:7 verse
Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold , the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain.

ΜΑΚΡΟΨΥΜΗΣΑΤΕ ΟΥΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΩς ΤΗς ΠΑΡΟΥΣΙΑς ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΔΟΥ Ο ΓΕΩΡΓΟς ΕΚΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟΝ ΚΑΡΠΟΝ ΤΗς ΓΗς ΜΑΚΡΟΨΥΜΩΝ ΕΠ ΑΥΤΩ ΕΩς ΛΑΒΗ ΠΡΟΙΜΟΝ ΚΑΙ ΟΘΙΜΟΝ

Ezekiel 47:14 verse
And ye shall inherit it, one as well as another : concerning the which I lifted up mine hand to give it unto your fathers : and this land shall fall unto you for inheritance.

ונחלתם אותה אישׁ כאחיו אשׁר נשׂאתי את־ידי לתתה לאבתיכם ונפלה הארץ הזאת לכם בנחלה

John 21:8 verse
And the other disciples came in a little ship ; dragging the net with fishes.

ΟΙ ΔΕ ΑΛΛΟΙ ΜΑΨΗΤΑΙ ΤΩ ΠΛΟΙΑΡΙΩ ΗΛΨΟΝ ΟΥ ΓΑΡ ΗΣΑΝ ΜΑΚΡΑΝ ΑΠΟ ΤΗς ΓΗς ΑΛΛΑ Ως ΑΠΟ ΠΗΧΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΥΡΟΝΤΕς ΤΟ ΔΙΚΤΥΟΝ ΤΩΝ ΙΧΨΥΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting