Search:ς -> Σ

ς


ς hex:#962;
Search Google:ς

Zero אפסNumbers 16:8 verse
And Moses said unto Korah, Hear , I pray you, ye sons of Levi :

ויאמר משׁה אל־קרח שׁמעו־נא בני לוי

Job 40:14 verse
Then will I also confess unto thee that thine own right hand can save thee.

וגמ־אני אודך כי־תושׁע לך ימינך

Leviticus 26:9 verse
For I will have respect unto you, and make you fruitful , and multiply you, and establish my covenant with you.

ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימתי את־בריתי אתכם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting