Search:φανερόω -> ΦΑΝΕΡΌΩ

φανερόω


φ α ν ε ρ ό ω hex:#966;#945;#957;#949;#961;#972;#969;
Search Google:φανερόω

Zero אפסJohn 15:11 verse
These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full .

ΤΑΥΤΑ ΛΕΛΑΛΗΚΑ ΥΜΙΝ ΙΝΑ Η ΧΑΡΑ Η ΕΜΗ ΕΝ ΥΜΙΝ Η ΚΑΙ Η ΧΑΡΑ ΥΜΩΝ ΠΛΗΡΩΨΗ

Joshua 19:23 verse
This is the inheritance of the tribe of the children of Issachar according to their families, the cities and their villages.

זאת נחלת מטה בני־ישׂשׁכר למשׁפחתם הערים וחצריהן

John 13:38 verse
Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake ? Verily, verily, I say unto thee, The cock shall not crow , till thou hast denied me thrice.

ΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΙΗΣΟΥς ΤΗΝ ΘΥΧΗΝ ΣΟΥ ΥΠΕΡ ΕΜΟΥ ΨΗΣΕΙς ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΣΟΙ ΟΥ ΜΗ ΑΛΕΚΤΩΡ ΦΩΝΗΣΗ ΕΩς ΟΥ ΑΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΡΙς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting