Search:ω -> Ω

ω


ω hex:#969;
Search Google:ω

Zero אפסGenesis 37:28 verse
Then there passed by Midianites merchantmen ; and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmeelites for twenty pieces of silver : and they brought Joseph into Egypt.

ויעברו אנשׁים מדינים סחרים וימשׁכו ויעלו את־יוסף מנ־הבור וימכרו את־יוסף לישׁמעאלים בעשׂרים כסף ויביאו את־יוסף מצרימה

Isaiah 7:1 verse
And it came to pass in the days of Ahaz the son of Jotham, the son of Uzziah, king of Judah, that Rezin the king of Syria, and Pekah the son of Remaliah, king of Israel, went up toward Jerusalem to war against it, but could not prevail against it.

ויהי בימי אחז בנ־יותם בנ־עזיהו מלך יהודה עלה רצין מלכ־ארם ופקח בנ־רמליהו מלכ־ישׂראל ירושׁלם למלחמה עליה ולא יכל להלחם עליה

Luke 22:20 verse
Likewise also the cup after supper , saying , This cup is the new testament in my blood, which is shed for you.

ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΩΣΑΥΤΩς ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΕΙΠΝΗΣΑΙ ΛΕΓΩΝ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΨΗΚΗ ΕΝ ΤΩ ΑΙΜΑΤΙ ΜΟΥ ΤΟ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΕΚΧΥΝΝΟΜΕΝΟΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting