Search:ω -> Ω

ω


ω hex:#969;
Search Google:ω

Zero אפסPsalms 89:6 verse
For who in the heaven can be compared unto the LORD ? who among the sons of the mighty can be likened unto the LORD ?

כי מי בשׁחק יערך ליהוה ידמה ליהוה בבני אלים

Proverbs 4:26 verse
Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established .

פלס מעגל רגלך וכל־דרכיך יכנו

Ezekiel 40:36 verse
The little chambers thereof, the posts thereof, and the arches thereof, and the windows to it round about : the length was fifty cubits, and the breadth five and twenty cubits.

תאו אלו ואלמו וחלונות לו סביב סביב ארך חמשׁים אמה ורחב חמשׁ ועשׂרים אמה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting