Search:ω -> Ω

ω


ω hex:#969;
Search Google:ω

Zero אפסNehemiah 8:4 verse
And Ezra the scribe stood upon a pulpit of wood, which they had made for the purpose ; and beside him stood Mattithiah, and Shema, and Anaiah, and Urijah, and Hilkiah, and Maaseiah, on his right hand ; and on his left hand, Pedaiah, and Mishael, and Malchiah, and Hashum, and Hashbadana, Zechariah, and Meshullam.

ויעמד עזרא הספר על־מגדל־עץ אשׁר עשׂו לדבר ויעמד אצלו מתתיה ושׁמע ועניה ואוריה וחלקיה ומעשׂיה על־ימינו ומשׂמאלו פדיה ומישׁאל ומלכיה וחשׁם וחשׁבדנה זכריה משׁלם

1 Samuel 9:11 verse
And as they went up the hill to the city, they found young maidens going out to draw water, and said unto them, Is the seer here?

המה עלים במעלה העיר והמה מצאו נערות יצאות לשׁאב מים ויאמרו להן הישׁ בזה הראה

Isaiah 63:13 verse
That led them through the deep, as an horse in the wilderness, that they should not stumble ?

מוליכם בתהמות כסוס במדבר לא יכשׁלו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting