Search:ω -> Ω

ω


ω hex:#969;
Search Google:ω

Zero אפסNumbers 10:9 verse
And if ye go to war in your land against the enemy that oppresseth you, then ye shall blow an alarm with the trumpets ; and ye shall be remembered before the LORD your God, and ye shall be saved from your enemies .

וכי־תבאו מלחמה בארצכם על־הצר הצרר אתכם והרעתם בחצצרות ונזכרתם לפני יהוה אלהיכם ונושׁעתם מאיביכם

Matthew 23:18 verse
And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing ; but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty .

ΚΑΙ Ος ΑΝ ΟΜΟΣΗ ΕΝ ΤΩ ΨΥΣΙΑΣΤΗΡΙΩ ΟΥΔΕΝ ΕΣΤΙΝ Ος Δ ΑΝ ΟΜΟΣΗ ΕΝ ΤΩ ΔΩΡΩ ΤΩ ΕΠΑΝΩ ΑΥΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ

Isaiah 40:17 verse
All nations before him are as nothing; and they are counted to him less than nothing, and vanity.

כל־הגוים כאין נגדו מאפס ותהו נחשׁבו־לו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting