Search:ϊ -> Ϊ

ϊ


ϊ hex:#970;
Search Google:ϊ

Zero אפסEzekiel 34:3 verse
Ye eat the fat, and ye clothe you with the wool, ye kill them that are fed : but ye feed not the flock.

את־החלב תאכלו ואת־הצמר תלבשׁו הבריאה תזבחו הצאן לא תרעו

Mark 3:23 verse
And he called them unto him, and said unto them in parables, How can Satan cast out Satan ?

ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟς ΑΥΤΟΥς ΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΑΙς ΕΛΕΓΕΝ ΑΥΤΟΙς ΠΩς ΔΥΝΑΤΑΙ ΣΑΤΑΝΑς ΣΑΤΑΝΑΝ ΕΚΒΑΛΛΕΙΝ

Jeremiah 29:19 verse
Because they have not hearkened to my words, saith the LORD, which I sent unto them by my servants the prophets, rising up early and sending them; but ye would not hear , saith the LORD.

תחת אשׁר־לא־שׁמעו אל־דברי נאמ־יהוה אשׁר שׁלחתי אליהם את־עבדי הנבאים השׁכם ושׁלח ולא שׁמעתם נאמ־יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting