Search:ϊ -> Ϊ

ϊ


ϊ hex:#970;
Search Google:ϊ

Zero אפס1 Chronicles 8:10 verse
And Jeuz, and Shachia, and Mirma. These were his sons, heads of the fathers.

ואת־יעוץ ואת־שׂכיה ואת־מרמה אלה בניו ראשׁי אבות

Nehemiah 9:10 verse
And shewedst signs and wonders upon Pharaoh, and on all his servants, and on all the people of his land : for thou knewest that they dealt proudly against them. So didst thou get thee a name, as it is this day.

ותתן אתת ומפתים בפרעה ובכל־עבדיו ובכל־עם ארצו כי ידעת כי הזידו עליהם ותעשׂ־לך שׁם כהיום הזה

Isaiah 34:16 verse
Seek ye out of the book of the LORD, and read : no one of these shall fail , none shall want her mate : for my mouth it hath commanded , and his spirit it hath gathered them.

דרשׁו מעל־ספר יהוה וקראו אחת מהנה לא נעדרה אשׁה רעותה לא פקדו כי־פי הוא צוה ורוחו הוא קבצן

footer