Search:ϊ -> Ϊ

ϊ


ϊ hex:#970;
Search Google:ϊ

Zero אפסHabakkuk 3:4 verse
And his brightness was as the light ; he had horns coming out of his hand : and there was the hiding of his power.

ונגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושׁם חביון עזה

John 8:11 verse
She said , No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee : go , and sin no more.

Η ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΟΥΔΕΙς ΚΥΡΙΕ ΕΙΠΕΝ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥς ΟΥΔΕ ΕΓΩ ΣΕ ΚΑΤΑΚΡΙΝΩ ΠΟΡΕΥΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΥΝ ΜΗΚΕΤΙ ΑΜΑΡΤΑΝΕ

Isaiah 38:12 verse
Mine age is departed , and is removed from me as a shepherd's tent : I have cut off like a weaver my life : he will cut me off with pining sickness : from day even to night wilt thou make an end of me.

דורי נסע ונגלה מני כאהל רעי קפדתי כארג חיי מדלה יבצעני מיום עד־לילה תשׁלימני

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting