Search:ό -> Ό

ό


ό hex:#972;
Search Google:ό

Zero אפס2 Chronicles 32:7 verse
Be strong and courageous , be not afraid nor dismayed for the king of Assyria, nor for all the multitude that is with him: for there be more with us than with him:

חזקו ואמצו אל־תיראו ואל־תחתו מפני מלך אשׁור ומלפני כל־ההמון אשׁר־עמו כי־עמנו רב מעמו

Judges 8:33 verse
And it came to pass, as soon as Gideon was dead , that the children of Israel turned again , and went a whoring after Baalim, and made Baalberith their god.

ויהי כאשׁר מת גדעון וישׁובו בני ישׂראל ויזנו אחרי הבעלים וישׂימו להם בעל ברית לאלהים

Jeremiah 52:5 verse
So the city was besieged unto the eleventh year of king Zedekiah.

ותבא העיר במצור עד עשׁתי עשׂרה שׁנה למלך צדקיהו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting