Search:ό -> Ό

ό


ό hex:#972;
Search Google:ό

Zero אפסRevelation 18:5 verse
For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities.

ΟΤΙ ΕΚΟΛΛΗΨΗΣΑΝ ΑΥΤΗς ΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑΙ ΑΧΡΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΝ Ο ΨΕΟς ΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΥΤΗς

Isaiah 58:12 verse
And they that shall be of thee shall build the old waste places : thou shalt raise up the foundations of many generations ; and thou shalt be called , The repairer of the breach, The restorer of paths to dwell in .

ובנו ממך חרבות עולם מוסדי דור־ודור תקומם וקרא לך גדר פרץ משׁבב נתיבות לשׁבת

Psalms 75:2 verse
When I shall receive the congregation I will judge uprightly.

כי אקח מועד אני מישׁרים אשׁפט

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting