Search:ό -> Ό

ό


ό hex:#972;
Search Google:ό

Zero אפסHosea 4:9 verse
And there shall be, like people, like priest : and I will punish them for their ways, and reward them their doings.

והיה כעם ככהן ופקדתי עליו דרכיו ומעלליו אשׁיב לו

Job 13:1 verse
Lo, mine eye hath seen all this, mine ear hath heard and understood it.

הנ־כל ראתה עיני שׁמעה אזני ותבן לה

Haggai 2:6 verse
For thus saith the LORD of hosts ; Yet once, it is a little while, and I will shake the heavens, and the earth, and the sea, and the dry land;

כי כה אמר יהוה צבאות עוד אחת מעט היא ואני מרעישׁ את־השׁמים ואת־הארץ ואת־הים ואת־החרבה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting