Search:ό -> Ό

ό


ό hex:#972;
Search Google:ό

Zero אפסJob 22:17 verse
Which said unto God, Depart from us: and what can the Almighty do for them?

האמרים לאל סור ממנו ומה־יפעל שׁדי למו

1 Chronicles 2:11 verse
And Nahshon begat Salma, and Salma begat Boaz,

ונחשׁון הוליד את־שׂלמא ושׂלמא הוליד את־בעז

Deuteronomy 1:33 verse
Who went in the way before you, to search you out a place to pitch your tents in, in fire by night, to shew you by what way ye should go , and in a cloud by day.

ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנתכם באשׁ לילה לראתכם בדרך אשׁר תלכו־בה ובענן יומם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting