Search:ό -> Ό

ό


ό hex:#972;
Search Google:ό

Zero אפסMatthew 27:25 verse
Then answered all the people, and said , His blood be on us, and on our children.

ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΨΕΙς ΠΑς Ο ΛΑΟς ΕΙΠΕΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΦ ΗΜΑς ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΗΜΩΝ

2 Samuel 22:14 verse
The LORD thundered from heaven, and the most High uttered his voice.

ירעם מנ־שׁמים יהוה ועליון יתן קולו

Lamentations 3:54 verse
Waters flowed over mine head ; then I said , I am cut off .

צפו־מים על־ראשׁי אמרתי נגזרתי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting