Search:ό -> Ό

ό


ό hex:#972;
Search Google:ό

Zero אפסGenesis 49:5 verse
Simeon and Levi are brethren ; instruments of cruelty are in their habitations.

שׁמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיהם

Romans 8:35 verse
Who shall separate us from the love of Christ ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword ?

ΤΙς ΗΜΑς ΧΩΡΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗς ΑΓΑΠΗς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΨΛΙΘΙς Η ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ Η ΔΙΩΓΜΟς Η ΛΙΜΟς Η ΓΥΜΝΟΤΗς Η ΚΙΝΔΥΝΟς Η ΜΑΧΑΙΡΑ

Acts 2:17 verse
And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh : and your sons and your daughters shall prophesy , and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams :

ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ ΕΝ ΤΑΙς ΕΣΧΑΤΑΙς ΗΜΕΡΑΙς ΛΕΓΕΙ Ο ΨΕΟς ΕΚΧΕΩ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟς ΜΟΥ ΕΠΙ ΠΑΣΑΝ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΟΥΣΙΝ ΟΙ ΥΙΟΙ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΨΥΓΑΤΕΡΕς ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΑΝΙΣΚΟΙ ΥΜΩΝ ΟΡΑΣΕΙς ΟΘΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΥΜΩΝ ΕΝΥΠΝΙΟΙς ΕΝΥΠΝΙΑΣΨΗΣΟΝΤΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting