Search:ֱ -> ֱ

ֱ


ֱ hex:#1457;
Search Google:ֱ

Zero אפסGenesis 48:13 verse
And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel's right hand, and brought them near unto him.

ויקח יוסף את־שׁניהם את־אפרים בימינו משׂמאל ישׂראל ואת־מנשׁה בשׂמאלו מימין ישׂראל ויגשׁ אליו

Psalms 18:17 verse
He delivered me from my strong enemy , and from them which hated me: for they were too strong for me.

יצילני מאיבי עז ומשׂנאי כי־אמצו ממני

Psalms 45:15 verse
With gladness and rejoicing shall they be brought : they shall enter into the king's palace.

תובלנה בשׂמחת וגיל תבאינה בהיכל מלך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting