Search:ֻ -> ֻ

ֻ


ֻ hex:#1467;
Search Google:ֻ

Zero אפסDaniel 5:30 verse
In that night was Belshazzar the king of the Chaldeans slain .

בה בליליא קטיל בלאשׁצר מלכא כשׂדיא

Psalms 8:1 verse
O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth ! who hast set thy glory above the heavens.

למנצח על־הגתית מזמור לדוד יהוה אדנינו מה־אדיר שׁמך בכל־הארץ אשׁר תנה הודך על־השׁמים

Acts 12:7 verse
And, behold , the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison : and he smote Peter on the side, and raised him up , saying , Arise up quickly . And his chains fell off from his hands.

ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟς ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΕΣΤΗ ΚΑΙ ΦΩς ΕΛΑΜΘΕΝ ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΗΜΑΤΙ ΠΑΤΑΞΑς ΔΕ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΗΓΕΙΡΕΝ ΑΥΤΟΝ ΛΕΓΩΝ ΑΝΑΣΤΑ ΕΝ ΤΑΧΕΙ ΚΑΙ ΕΞΕΠΕΣΑΝ ΑΥΤΟΥ ΑΙ ΑΛΥΣΕΙς ΕΚ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting