Search:אֱדַיִן -> אֱדַיִן

אֱדַיִן


א ֱ ד ַ י ִ ן hex:#1488;#1457;#1491;#1463;#1497;#1460;#1503;
Search Google:אֱדַיִן

Zero אפס1 Kings 12:26 verse
And Jeroboam said in his heart, Now shall the kingdom return to the house of David :

ויאמר ירבעם בלבו עתה תשׁוב הממלכה לבית דוד

Job 34:6 verse
Should I lie against my right ? my wound is incurable without transgression.

על־משׁפטי אכזב אנושׁ חצי בלי־פשׁע

Deuteronomy 4:2 verse
Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish ought from it, that ye may keep the commandments of the LORD your God which I command you.

לא תספו על־הדבר אשׁר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשׁמר את־מצות יהוה אלהיכם אשׁר אנכי מצוה אתכם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting