Search:אֲמַר -> אֲמַר

אֲמַר


א ֲ מ ַ ר hex:#1488;#1458;#1502;#1463;#1512;
Search Google:אֲמַר

Zero אפסDeuteronomy 10:2 verse
And I will write on the tables the words that were in the first tables which thou brakest , and thou shalt put them in the ark.

ואכתב על־הלחת את־הדברים אשׁר היו על־הלחת הראשׁנים אשׁר שׁברת ושׂמתם בארון

Ecclesiastes 12:9 verse
And moreover, because the preacher was wise, he still taught the people knowledge ; yea, he gave good heed , and sought out , and set in order many proverbs.

ויתר שׁהיה קהלת חכם עוד למד־דעת את־העם ואזן וחקר תקן משׁלים הרבה

Joshua 20:5 verse
And if the avenger of blood pursue after him, then they shall not deliver the slayer up into his hand ; because he smote his neighbour unwittingly , and hated him not beforetime .

וכי ירדף גאל הדם אחריו ולא־יסגרו את־הרצח בידו כי בבלי־דעת הכה את־רעהו ולא־שׂנא הוא לו מתמול שׁלשׁום

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting