Search:אֲמַר -> אֲמַר

אֲמַר


א ֲ מ ַ ר hex:#1488;#1458;#1502;#1463;#1512;
Search Google:אֲמַר

Zero אפסPsalms 101:5 verse
Whoso privily slandereth his neighbour, him will I cut off : him that hath an high look and a proud heart will not I suffer .

מלושׁני בסתר רעהו אותו אצמית גבה־עינים ורחב לבב אתו לא אוכל

Numbers 29:27 verse
And their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs, shall be according to their number, after the manner :

ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשׂים במספרם כמשׁפט

Isaiah 10:32 verse
As yet shall he remain at Nob that day : he shall shake his hand against the mount of the daughter of Zion, the hill of Jerusalem.

עוד היום בנב לעמד ינפף ידו הר בית־ציון גבעת ירושׁלם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting