Search:אֲרִי -> אֲרִי

אֲרִי


א ֲ ר ִ י hex:#1488;#1458;#1512;#1460;#1497;
Search Google:אֲרִי

Zero אפס2 Samuel 23:12 verse
But he stood in the midst of the ground, and defended it, and slew the Philistines : and the LORD wrought a great victory.

ויתיצב בתוכ־החלקה ויצילה ויך את־פלשׁתים ויעשׂ יהוה תשׁועה גדולה

Proverbs 2:9 verse
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity ; yea, every good path.

אז תבין צדק ומשׁפט ומישׁרים כל־מעגל־טוב

Job 41:9 verse
Behold, the hope of him is in vain : shall not one be cast down even at the sight of him?

הנ־תחלתו נכזבה הגם אל־מראיו יטל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting