Search:אִשָּׁה -> אִשָּׁה

אִשָּׁה


א ִ ש ׁ ּ ָ ה hex:#1488;#1460;#1513;#1473;#1468;#1464;#1492;
Search Google:אִשָּׁה

Zero אפסActs 25:24 verse
And Festus said , King Agrippa, and all men which are here present with us, ye see this man, about whom all the multitude of the Jews have dealt with me, both at Jerusalem, and also here, crying that he ought not to live any longer.

ΚΑΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΦΗΣΤΟς ΑΓΡΙΠΠΑ ΒΑΣΙΛΕΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕς ΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΝΤΕς ΗΜΙΝ ΑΝΔΡΕς ΨΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΥ ΑΠΑΝ ΤΟ ΠΛΗΨΟς ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΕΝΕΤΥΧΕΝ ΜΟΙ ΕΝ ΤΕ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙς ΚΑΙ ΕΝΨΑΔΕ ΒΟΩΝΤΕς ΜΗ ΔΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΖΗΝ ΜΗΚΕΤΙ

Job 29:13 verse
The blessing of him that was ready to perish came upon me: and I caused the widow's heart to sing for joy .

ברכת אבד עלי תבא ולב אלמנה ארנן

Psalms 37:2 verse
For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb.

כי כחציר מהרה ימלו וכירק דשׁא יבולון

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting