Search:אֶפְרֹחַ -> אֶפְרֹחַ

אֶפְרֹחַ


א ֶ פ ְ ר ֹ ח ַ hex:#1488;#1462;#1508;#1456;#1512;#1465;#1495;#1463;
Search Google:אֶפְרֹחַ

Zero אפס2 Chronicles 23:20 verse
And he took the captains of hundreds, and the nobles, and the governors of the people, and all the people of the land, and brought down the king from the house of the LORD : and they came through the high gate into the king's house, and set the king upon the throne of the kingdom.

ויקח את־שׂרי המאות ואת־האדירים ואת־המושׁלים בעם ואת כל־עם הארץ ויורד את־המלך מבית יהוה ויבאו בתוכ־שׁער העליון בית המלך ויושׁיבו את־המלך על כסא הממלכה

Ezekiel 33:13 verse
When I shall say to the righteous, that he shall surely live ; if he trust to his own righteousness, and commit iniquity, all his righteousnesses shall not be remembered ; but for his iniquity that he hath committed , he shall die for it.

באמרי לצדיק חיה יחיה והוא־בטח על־צדקתו ועשׂה עול כל־צדקתו לא תזכרנה ובעולו אשׁר־עשׂה בו ימות

Proverbs 8:18 verse
Riches and honour are with me; yea, durable riches and righteousness.

עשׁר־וכבוד אתי הון עתק וצדקה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting