Search:אֶפְרֹחַ -> אֶפְרֹחַ

אֶפְרֹחַ


א ֶ פ ְ ר ֹ ח ַ hex:#1488;#1462;#1508;#1456;#1512;#1465;#1495;#1463;
Search Google:אֶפְרֹחַ

Zero אפסZechariah 9:17 verse
For how great is his goodness, and how great is his beauty ! corn shall make the young men cheerful , and new wine the maids.

כי מה־טובו ומה־יפיו דגן בחורים ותירושׁ ינובב בתלות

Exodus 38:21 verse
This is the sum of the tabernacle, even of the tabernacle of testimony, as it was counted , according to the commandment of Moses, for the service of the Levites, by the hand of Ithamar, son to Aaron the priest.

אלה פקודי המשׁכן משׁכן העדת אשׁר פקד על־פי משׁה עבדת הלוים ביד איתמר בנ־אהרן הכהן

Obadiah 1:19 verse
And they of the south shall possess the mount of Esau ; and they of the plain the Philistines : and they shall possess the fields of Ephraim, and the fields of Samaria : and Benjamin shall possess Gilead.

וירשׁו הנגב את־הר עשׂו והשׁפלה את־פלשׁתים וירשׁו את־שׂדה אפרים ואת שׂדה שׁמרון ובנימן את־הגלעד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting