Search:אֶרֶץ -> אֶרֶץ

אֶרֶץ


א ֶ ר ֶ ץ hex:#1488;#1462;#1512;#1462;#1509;
Search Google:אֶרֶץ

Zero אפסExodus 35:12 verse
The ark, and the staves thereof, with the mercy seat, and the vail of the covering,

את־הארן ואת־בדיו את־הכפרת ואת פרכת המסך

Ezra 2:22 verse
The men of Netophah, fifty and six.

אנשׁי נטפה חמשׁים ושׁשׁה

Exodus 25:40 verse
And look that thou make them after their pattern, which was shewed thee in the mount.

וראה ועשׂה בתבניתם אשׁר־אתה מראה בהר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting