Search:אֶרֶץ -> אֶרֶץ

אֶרֶץ


א ֶ ר ֶ ץ hex:#1488;#1462;#1512;#1462;#1509;
Search Google:אֶרֶץ

Zero אפס1 Samuel 28:17 verse
And the LORD hath done to him, as he spake by me : for the LORD hath rent the kingdom out of thine hand, and given it to thy neighbour, even to David :

ויעשׂ יהוה לו כאשׁר דבר בידי ויקרע יהוה את־הממלכה מידך ויתנה לרעך לדוד

Ezekiel 32:20 verse
They shall fall in the midst of them that are slain by the sword : she is delivered to the sword : draw her and all her multitudes.

בתוך חללי־חרב יפלו חרב נתנה משׁכו אותה וכל־המוניה

John 13:37 verse
Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now ? I will lay down my life for thy sake.

ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ Ο ΠΕΤΡΟς ΚΥΡΙΕ ΔΙΑ ΤΙ ΟΥ ΔΥΝΑΜΑΙ ΣΟΙ ΑΚΟΛΟΥΨΕΙΝ ΑΡΤΙ ΤΗΝ ΘΥΧΗΝ ΜΟΥ ΥΠΕΡ ΣΟΥ ΨΗΣΩ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting