Search:אֶרֶץ -> אֶרֶץ

אֶרֶץ


א ֶ ר ֶ ץ hex:#1488;#1462;#1512;#1462;#1509;
Search Google:אֶרֶץ

Zero אפסJeremiah 38:7 verse
Now when Ebedmelech the Ethiopian, one of the eunuchs which was in the king's house, heard that they had put Jeremiah in the dungeon ; the king then sitting in the gate of Benjamin ;

וישׁמע עבד־מלך הכושׁי אישׁ סריס והוא בבית המלך כי־נתנו את־ירמיהו אל־הבור והמלך יושׁב בשׁער בנימן

Isaiah 26:9 verse
With my soul have I desired thee in the night ; yea, with my spirit within me will I seek thee early : for when thy judgments are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness.

נפשׁי אויתיך בלילה אפ־רוחי בקרבי אשׁחרך כי כאשׁר משׁפטיך לארץ צדק למדו ישׁבי תבל

Ezekiel 46:7 verse
And he shall prepare a meat offering, an ephah for a bullock, and an ephah for a ram, and for the lambs according as his hand shall attain unto, and an hin of oil to an ephah.

ואיפה לפר ואיפה לאיל יעשׂה מנחה ולכבשׂים כאשׁר תשׂיג ידו ושׁמן הין לאיפה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting