Search:אֶרֶץ -> אֶרֶץ

אֶרֶץ


א ֶ ר ֶ ץ hex:#1488;#1462;#1512;#1462;#1509;
Search Google:אֶרֶץ

Zero אפסActs 2:20 verse
The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before that great and notable day of the Lord come :

Ο ΗΛΙΟς ΜΕΤΑΣΤΡΑΦΗΣΕΤΑΙ ΕΙς ΣΚΟΤΟς ΚΑΙ Η ΣΕΛΗΝΗ ΕΙς ΑΙΜΑ ΠΡΙΝ ΕΛΨΕΙΝ ΗΜΕΡΑΝ ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΗ

Ezekiel 16:22 verse
And in all thine abominations and thy whoredoms thou hast not remembered the days of thy youth, when thou wast naked and bare, and wast polluted in thy blood.

ואת כל־תועבתיך ותזנתיך לא זכרתי את־ימי נעוריך בהיותך ערם ועריה מתבוססת בדמך היית

Judges 4:5 verse
And she dwelt under the palm tree of Deborah between Ramah and Bethel in mount Ephraim : and the children of Israel came up to her for judgment.

והיא יושׁבת תחת־תמר דבורה בין הרמה ובין בית־אל בהר אפרים ויעלו אליה בני ישׂראל למשׁפט

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting