Search:אַחֲרוֹן -> אַחֲרוֹן

אַחֲרוֹן


א ַ ח ֲ ר ו ֹ ן hex:#1488;#1463;#1495;#1458;#1512;#1493;#1465;#1503;
Search Google:אַחֲרוֹן

Zero אפסMark 5:8 verse
For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit.

ΕΛΕΓΕΝ ΓΑΡ ΑΥΤΩ ΕΞΕΛΨΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΚΑΨΑΡΤΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΑΝΨΡΩΠΟΥ

Acts 7:41 verse
And they made a calf in those days, and offered sacrifice unto the idol, and rejoiced in the works of their own hands.

ΚΑΙ ΕΜΟΣΧΟΠΟΙΗΣΑΝ ΕΝ ΤΑΙς ΗΜΕΡΑΙς ΕΚΕΙΝΑΙς ΚΑΙ ΑΝΗΓΑΓΟΝ ΨΥΣΙΑΝ ΤΩ ΕΙΔΩΛΩ ΚΑΙ ΕΥΦΡΑΙΝΟΝΤΟ ΕΝ ΤΟΙς ΕΡΓΟΙς ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΥΤΩΝ

1 John 3:9 verse
Whosoever is born of God doth not commit sin ; for his seed remaineth in him : and he cannot sin , because he is born of God.

ΠΑς Ο ΓΕΓΕΝΝΗΜΕΝΟς ΕΚ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΟΥ ΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΣΠΕΡΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΑΥΤΩ ΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΑΜΑΡΤΑΝΕΙΝ ΟΤΙ ΕΚ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΓΕΓΕΝΝΗΤΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting