Search:אָכַל -> אָכַל

אָכַל


א ָ כ ַ ל hex:#1488;#1464;#1499;#1463;#1500;
Search Google:אָכַל

Zero אפסIsaiah 9:12 verse
The Syrians before, and the Philistines behind ; and they shall devour Israel with open mouth. For all this his anger is not turned away , but his hand is stretched out still .

ארם מקדם ופלשׁתים מאחור ויאכלו את־ישׂראל בכל־פה בכל־זאת לא־שׁב אפו ועוד ידו נטויה

Job 36:12 verse
But if they obey not, they shall perish by the sword, and they shall die without knowledge.

ואמ־לא ישׁמעו בשׁלח יעברו ויגועו כבלי־דעת

Psalms 69:13 verse
But as for me, my prayer is unto thee, O LORD, in an acceptable time : O God, in the multitude of thy mercy hear me, in the truth of thy salvation.

ואני תפלתי־לך יהוה עת רצון אלהים ברב־חסדך ענני באמת ישׁעך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting