Search:אָרַג -> אָרַג

אָרַג


א ָ ר ַ ג hex:#1488;#1464;#1512;#1463;#1490;
Search Google:אָרַג

Zero אפסPsalms 25:20 verse
O keep my soul, and deliver me: let me not be ashamed ; for I put my trust in thee.

שׁמרה נפשׁי והצילני אל־אבושׁ כי־חסיתי בך

Romans 1:17 verse
For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith : as it is written , The just shall live by faith.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΑΡ ΨΕΟΥ ΕΝ ΑΥΤΩ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΕΚ ΠΙΣΤΕΩς ΕΙς ΠΙΣΤΙΝ ΚΑΨΩς ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ Ο ΔΕ ΔΙΚΑΙΟς ΕΚ ΠΙΣΤΕΩς ΖΗΣΕΤΑΙ

Numbers 16:24 verse
Speak unto the congregation, saying , Get you up from about the tabernacle of Korah, Dathan, and Abiram.

דבר אל־העדה לאמר העלו מסביב למשׁכנ־קרח דתן ואבירם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting