Search:אֹהֶל -> אֹהֶל

אֹהֶל


א ֹ ה ֶ ל hex:#1488;#1465;#1492;#1462;#1500;
Search Google:אֹהֶל

Zero אפסJoshua 18:24 verse
And Chepharhaammonai, and Ophni, and Gaba ; twelve cities with their villages :

וכפר העמני והעפני וגבע ערים שׁתימ־עשׂרה וחצריהן

1 Kings 3:6 verse
And Solomon said , Thou hast shewed unto thy servant David my father great mercy, according as he walked before thee in truth, and in righteousness, and in uprightness of heart with thee; and thou hast kept for him this great kindness, that thou hast given him a son to sit on his throne, as it is this day.

ויאמר שׁלמה אתה עשׂית עמ־עבדך דוד אבי חסד גדול כאשׁר הלך לפניך באמת ובצדקה ובישׁרת לבב עמך ותשׁמר־לו את־החסד הגדול הזה ותתנ־לו בן ישׁב על־כסאו כיום הזה

1 Samuel 14:15 verse
And there was trembling in the host, in the field, and among all the people : the garrison, and the spoilers , they also trembled , and the earth quaked : so it was a very great trembling.

ותהי חרדה במחנה בשׂדה ובכל־העם המצב והמשׁחית חרדו גמ־המה ותרגז הארץ ותהי לחרדת אלהים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting