Search:איעצך -> איעצך

איעצך


א י ע צ ך hex:#1488;#1497;#1506;#1510;#1498;
Search Google:איעצך

Zero אפסNumbers 31:46 verse
And sixteen thousand persons ;>

ונפשׁ אדם שׁשׁה עשׂר אלף

Ecclesiastes 3:20 verse
All go unto one place ; all are of the dust, and all turn to dust again .

הכל הולך אל־מקום אחד הכל היה מנ־העפר והכל שׁב אל־העפר

Acts 9:17 verse
And Ananias went his way , and entered into the house ; and putting his hands on him said , Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest , hath sent me, that thou mightest receive thy sight , and be filled with the Holy Ghost.

ΑΠΗΛΨΕΝ ΔΕ ΑΝΑΝΙΑς ΚΑΙ ΕΙΣΗΛΨΕΝ ΕΙς ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΨΕΙς ΕΠ ΑΥΤΟΝ ΤΑς ΧΕΙΡΑς ΕΙΠΕΝ ΣΑΟΥΛ ΑΔΕΛΦΕ Ο ΚΥΡΙΟς ΑΠΕΣΤΑΛΚΕΝ ΜΕ ΙΗΣΟΥς Ο ΟΦΨΕΙς ΣΟΙ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ Η ΗΡΧΟΥ ΟΠΩς ΑΝΑΒΛΕΘΗς ΚΑΙ ΠΛΗΣΨΗς ΠΝΕΥΜΑΤΟς ΑΓΙΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting