Search:איעצך -> איעצך

איעצך


א י ע צ ך hex:#1488;#1497;#1506;#1510;#1498;
Search Google:איעצך

Zero אפסRevelation 7:10 verse
And cried with a loud voice, saying , Salvation to our God which sitteth upon the throne, and unto the Lamb.

ΚΑΙ ΚΡΑΖΟΥΣΙΝ ΦΩΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΓΟΝΤΕς Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩ ΨΕΩ ΗΜΩΝ ΤΩ ΚΑΨΗΜΕΝΩ ΕΠΙ ΤΩ ΨΡΟΝΩ ΚΑΙ ΤΩ ΑΡΝΙΩ

2 Chronicles 29:36 verse
And Hezekiah rejoiced , and all the people, that God had prepared the people : for the thing was done suddenly.

וישׂמח יחזקיהו וכל־העם על ההכין האלהים לעם כי בפתאם היה הדבר

Esther 4:12 verse
And they told to Mordecai Esther's words.

ויגידו למרדכי את דברי אסתר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting