Search:אמ־בעליו -> אמ־בעליו

אמ־בעליו


א מ ־ ב ע ל י ו hex:#1488;#1502;#1470;#1489;#1506;#1500;#1497;#1493;
Search Google:אמ־בעליו

Zero אפסNumbers 11:14 verse
I am not able to bear all this people alone, because it is too heavy for me.

לא־אוכל אנכי לבדי לשׂאת את־כל־העם הזה כי כבד ממני

Daniel 7:8 verse
I considered the horns, and, behold, there came up among them another little horn, before whom there were three of the first horns plucked up by the roots : and, behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things.

משׂתכל הוית בקרניא ואלו קרן אחרי זעירה סלקת ביניהון ותלת מנ־קרניא קדמיתא אתעקרו מנ־קדמיה ואלו עינין כעיני אנשׁא בקרנא־דא ופם ממלל רברבן

Nehemiah 12:43 verse
Also that day they offered great sacrifices, and rejoiced : for God had made them rejoice with great joy : the wives also and the children rejoiced : so that the joy of Jerusalem was heard even afar off.

ויזבחו ביומ־ההוא זבחים גדולים וישׂמחו כי האלהים שׂמחם שׂמחה גדולה וגם הנשׁים והילדים שׂמחו ותשׁמע שׂמחת ירושׁלם מרחוק

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting