Search:אמ־בעליו -> אמ־בעליו

אמ־בעליו


א מ ־ ב ע ל י ו hex:#1488;#1502;#1470;#1489;#1506;#1500;#1497;#1493;
Search Google:אמ־בעליו

Zero אפסRomans 4:17 verse
before him whom he believed , even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were .

ΚΑΨΩς ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΤΕΡΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΨΝΩΝ ΤΕΨΕΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΕΝΑΝΤΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕΝ ΨΕΟΥ ΤΟΥ ΖΩΟΠΟΙΟΥΝΤΟς ΤΟΥς ΝΕΚΡΟΥς ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΝΤΟς ΤΑ ΜΗ ΟΝΤΑ Ως ΟΝΤΑ

Jeremiah 42:21 verse
And now I have this day declared it to you; but ye have not obeyed the voice of the LORD your God, nor any thing for the which he hath sent me unto you.

ואגד לכם היום ולא שׁמעתם בקול יהוה אלהיכם ולכל אשׁר־שׁלחני אליכם

John 7:29 verse
But I know him : for I am from him, and he hath sent me.

ΕΓΩ ΟΙΔΑ ΑΥΤΟΝ ΟΤΙ ΠΑΡ ΑΥΤΟΥ ΕΙΜΙ ΚΑΚΕΙΝΟς ΜΕ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting