Search:אמ־שׂכיר -> אמ־שׂכיר

אמ־שׂכיר


א מ ־ ש ׂ כ י ר hex:#1488;#1502;#1470;#1513;#1474;#1499;#1497;#1512;
Search Google:אמ־שׂכיר

Zero אפסJoshua 24:8 verse
And I brought you into the land of the Amorites, which dwelt on the other side Jordan ; and they fought with you: and I gave them into your hand, that ye might possess their land ; and I destroyed them from before you.

ואבאה אתכם אל־ארץ האמרי היושׁב בעבר הירדן וילחמו אתכם ואתן אותם בידכם ותירשׁו את־ארצם ואשׁמידם מפניכם

1 Corinthians 11:4 verse
Every man praying or prophesying , having his head covered, dishonoureth his head.

ΠΑς ΑΝΗΡ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟς Η ΠΡΟΦΗΤΕΥΩΝ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗς ΕΧΩΝ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΕΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΥΤΟΥ

Psalms 35:10 verse
All my bones shall say , LORD, who is like unto thee, which deliverest the poor from him that is too strong for him, yea, the poor and the needy from him that spoileth him?

כל עצמותי תאמרנה יהוה מי כמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגזלו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting