Search:את־מקנך -> את־מקנך

את־מקנך


א ת ־ מ ק נ ך hex:#1488;#1514;#1470;#1502;#1511;#1504;#1498;
Search Google:את־מקנך

Zero אפס1 Chronicles 23:30 verse
And to stand every morning to thank and praise the LORD, and likewise at even ;

ולעמד בבקר בבקר להדות ולהלל ליהוה וכן לערב

Ezekiel 27:7 verse
Fine linen with broidered work from Egypt was that which thou spreadest forth to be thy sail ; blue and purple from the isles of Elishah was that which covered thee.

שׁשׁ־ברקמה ממצרים היה מפרשׂך להיות לך לנס תכלת וארגמן מאיי אלישׁה היה מכסך

Isaiah 51:6 verse
Lift up your eyes to the heavens, and look upon the earth beneath: for the heavens shall vanish away like smoke, and the earth shall wax old like a garment, and they that dwell therein shall die in like manner : but my salvation shall be for ever, and my righteousness shall not be abolished .

שׂאו לשׁמים עיניכם והביטו אל־הארץ מתחת כי־שׁמים כעשׁן נמלחו והארץ כבגד תבלה וישׁביה כמו־כן ימותון וישׁועתי לעולם תהיה וצדקתי לא תחת

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting