Search:בְּכוֹר -> בְּכוֹר

בְּכוֹר


ב ּ ְ כ ו ֹ ר hex:#1489;#1468;#1456;#1499;#1493;#1465;#1512;
Search Google:בְּכוֹר

Zero אפסPsalms 68:14 verse
When the Almighty scattered kings in it, it was white as snow in Salmon.

בפרשׂ שׁדי מלכים בה תשׁלג בצלמון

Galatians 6:7 verse
Ye did run well ; who did hinder you that ye should not obey the truth ?2

ΦΨΟΝΟΙ ΜΕΨΑΙ ΚΩΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΜΟΙΑ ΤΟΥΤΟΙς Α ΠΡΟΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΚΑΨΩς ΠΡΟΕΙΠΟΝ ΟΤΙ ΟΙ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΠΡΑΣΣΟΝΤΕς ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΨΕΟΥ ΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΟΥΣΙΝ

Numbers 19:12 verse
He shall purify himself with it on the third day, and on the seventh day he shall be clean : but if he purify not himself the third day, then the seventh day he shall not be clean .

הוא יתחטא־בו ביום השׁלישׁי וביום השׁביעי יטהר ואמ־לא יתחטא ביום השׁלישׁי וביום השׁביעי לא יטהר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting