Search:בְּכוֹר -> בְּכוֹר

בְּכוֹר


ב ּ ְ כ ו ֹ ר hex:#1489;#1468;#1456;#1499;#1493;#1465;#1512;
Search Google:בְּכוֹר

Zero אפסIsaiah 19:13 verse
The princes of Zoan are become fools , the princes of Noph are deceived ; they have also seduced Egypt, even they that are the stay of the tribes thereof.

נואלו שׂרי צען נשׁאו שׂרי נף התעו את־מצרים פנת שׁבטיה

Revelation 14:18 verse
And another angel came out from the altar, which had power over fire ; and cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying , Thrust in thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth ; for her grapes are fully ripe .

ΚΑΙ ΑΛΛΟς ΑΓΓΕΛΟς ΕΞΗΛΨΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΨΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΥ Ο ΕΧΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟς ΚΑΙ ΕΦΩΝΗΣΕΝ ΦΩΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΩ ΕΧΟΝΤΙ ΤΟ ΔΡΕΠΑΝΟΝ ΤΟ ΟΞΥ ΛΕΓΩΝ ΠΕΜΘΟΝ ΣΟΥ ΤΟ ΔΡΕΠΑΝΟΝ ΤΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΤΡΥΓΗΣΟΝ ΤΟΥς ΒΟΤΡΥΑς ΤΗς ΑΜΠΕΛΟΥ ΤΗς ΓΗς ΟΤΙ ΗΚΜΑΣΑΝ ΑΙ ΣΤΑΦΥΛΑΙ ΑΥΤΗς

Genesis 10:29 verse
And Ophir, and Havilah, and Jobab : all these were the sons of Joktan.

ואת־אופר ואת־חוילה ואת־יובב כל־אלה בני יקטן

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting