Search:בְּכוֹר -> בְּכוֹר

בְּכוֹר


ב ּ ְ כ ו ֹ ר hex:#1489;#1468;#1456;#1499;#1493;#1465;#1512;
Search Google:בְּכוֹר

Zero אפסJeremiah 27:11 verse
But the nations that bring their neck under the yoke of the king of Babylon, and serve him, those will I let remain still in their own land, saith the LORD ; and they shall till it, and dwell therein.

והגוי אשׁר יביא את־צוארו בעל מלכ־בבל ועבדו והנחתיו על־אדמתו נאמ־יהוה ועבדה וישׁב בה

Luke 6:22 verse
Blessed are ye , when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil, for the Son of man's sake.

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΕΣΤΕ ΟΤΑΝ ΜΙΣΗΣΩΣΙΝ ΥΜΑς ΟΙ ΑΝΨΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΦΟΡΙΣΩΣΙΝ ΥΜΑς ΚΑΙ ΟΝΕΙΔΙΣΩΣΙΝ ΚΑΙ ΕΚΒΑΛΩΣΙΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΥΜΩΝ Ως ΠΟΝΗΡΟΝ ΕΝΕΚΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΨΡΩΠΟΥ

Numbers 7:6 verse
And Moses took the wagons and the oxen, and gave them unto the Levites.

ויקח משׁה את־העגלת ואת־הבקר ויתן אותם אל־הלוים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting