Search:בְּעָא -> בְּעָא

בְּעָא


ב ּ ְ ע ָ א hex:#1489;#1468;#1456;#1506;#1464;#1488;
Search Google:בְּעָא

Zero אפסLuke 22:48 verse
But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss ?

ΙΗΣΟΥς ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΙΟΥΔΑ ΦΙΛΗΜΑΤΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΨΡΩΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΩς

Hosea 11:5 verse
He shall not return into the land of Egypt, but the Assyrian shall be his king, because they refused to return .

לא ישׁוב אל־ארץ מצרים ואשׁור הוא מלכו כי מאנו לשׁוב

Numbers 7:32 verse
One golden spoon of ten shekels, full of incense :

כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting