Search:בְּעָא -> בְּעָא

בְּעָא


ב ּ ְ ע ָ א hex:#1489;#1468;#1456;#1506;#1464;#1488;
Search Google:בְּעָא

Zero אפסExodus 20:23 verse
Ye shall not make with me gods of silver, neither shall ye make unto you gods of gold.

לא תעשׂון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשׂו לכם

Psalms 119:42 verse
So shall I have wherewith to answer him that reproacheth me: for I trust in thy word.

ואענה חרפי דבר כי־בטחתי בדברך

Psalms 39:4 verse
LORD, make me to know mine end, and the measure of my days, what it is; that I may know how frail I am.

הודיעני יהוה קצי ומדת ימי מה־היא אדעה מה־חדל אני

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting