Search:בְּעוֹר -> בְּעוֹר

בְּעוֹר


ב ּ ְ ע ו ֹ ר hex:#1489;#1468;#1456;#1506;#1493;#1465;#1512;
Search Google:בְּעוֹר

Zero אפסProverbs 13:5 verse
A righteous man hateth lying : but a wicked man is loathsome , and cometh to shame .

דבר־שׁקר ישׂנא צדיק ורשׁע יבאישׁ ויחפיר

Isaiah 39:1 verse
At that time Merodachbaladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters and a present to Hezekiah : for he had heard that he had been sick , and was recovered .

בעת ההוא שׁלח מרדך בלאדן בנ־בלאדן מלכ־בבל ספרים ומנחה אל־חזקיהו וישׁמע כי חלה ויחזק

Exodus 12:28 verse
And the children of Israel went away , and did as the LORD had commanded Moses and Aaron, so did they.

וילכו ויעשׂו בני ישׂראל כאשׁר צוה יהוה את־משׁה ואהרן כן עשׂו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting