Search:בִּין -> בִּין

בִּין


ב ּ ִ י ן hex:#1489;#1468;#1460;#1497;#1503;
Search Google:בִּין

Zero אפסProverbs 1:18 verse
And they lay wait for their own blood ; they lurk privily for their own lives.

והם לדמם יארבו יצפנו לנפשׁתם

1 Samuel 23:12 verse
Then said David, Will the men of Keilah deliver me and my men into the hand of Saul ? And the LORD said , They will deliver thee up .

ויאמר דוד היסגרו בעלי קעילה אתי ואת־אנשׁי ביד־שׁאול ויאמר יהוה יסגירו

Deuteronomy 4:13 verse
And he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform , even ten commandments ; and he wrote them upon two tables of stone.

ויגד לכם את־בריתו אשׁר צוה אתכם לעשׂות עשׂרת הדברים ויכתבם על־שׁני לחות אבנים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting