Search:בִּירָא -> בִּירָא

בִּירָא


ב ּ ִ י ר ָ א hex:#1489;#1468;#1460;#1497;#1512;#1464;#1488;
Search Google:בִּירָא

Zero אפס1 Kings 14:31 verse
And Rehoboam slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David. And his mother's name was Naamah an Ammonitess. And Abijam his son reigned in his stead.

וישׁכב רחבעם עמ־אבתיו ויקבר עמ־אבתיו בעיר דוד ושׁם אמו נעמה העמנית וימלך אבים בנו תחתיו

2 Chronicles 12:7 verse
And when the LORD saw that they humbled themselves, the word of the LORD came to Shemaiah, saying , They have humbled themselves; therefore I will not destroy them, but I will grant them some deliverance ; and my wrath shall not be poured out upon Jerusalem by the hand of Shishak.

ובראות יהוה כי נכנעו היה דבר־יהוה אל־שׁמעיה לאמר נכנעו לא אשׁחיתם ונתתי להם כמעט לפליטה ולא־תתך חמתי בירושׁלם ביד־שׁישׁק

Psalms 12:7 verse
Thou shalt keep them, O LORD, thou shalt preserve them from this generation for ever.

אתה־יהוה תשׁמרם תצרנו מנ־הדור זו לעולם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting