Search:בִּנּוּי -> בִּנּוּי

בִּנּוּי


ב ּ ִ נ ּ ו ּ י hex:#1489;#1468;#1460;#1504;#1468;#1493;#1468;#1497;
Search Google:בִּנּוּי

Zero אפסIsaiah 56:2 verse
Blessed is the man that doeth this, and the son of man that layeth hold on it; that keepeth the sabbath from polluting it, and keepeth his hand from doing any evil.

אשׁרי אנושׁ יעשׂה־זאת ובנ־אדם יחזיק בה שׁמר שׁבת מחללו ושׁמר ידו מעשׂות כל־רע

Revelation 19:16 verse
And he hath on his vesture and on his thigh a name written , KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS.

ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΠΙ ΤΟ ΙΜΑΤΙΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΝ ΜΗΡΟΝ ΑΥΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ ΒΑΣΙΛΕΥς ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟς ΚΥΡΙΩΝ

Ezekiel 45:21 verse
In the first month, in the fourteenth day of the month, ye shall have the passover, a feast of seven days ; unleavened bread shall be eaten .

בראשׁון בארבעה עשׂר יום לחדשׁ יהיה לכם הפסח חג שׁבעות ימים מצות יאכל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting