Search:בִּנּוּי -> בִּנּוּי

בִּנּוּי


ב ּ ִ נ ּ ו ּ י hex:#1489;#1468;#1460;#1504;#1468;#1493;#1468;#1497;
Search Google:בִּנּוּי

Zero אפסActs 4:31 verse
And when they had prayed , the place was shaken where they were assembled together ; and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness.

ΚΑΙ ΔΕΗΨΕΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΣΑΛΕΥΨΗ Ο ΤΟΠΟς ΕΝ Ω ΗΣΑΝ ΣΥΝΗΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΛΗΣΨΗΣΑΝ ΑΠΑΝΤΕς ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟς ΚΑΙ ΕΛΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΡΡΗΣΙΑς

Matthew 26:57 verse
And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled .

ΟΙ ΔΕ ΚΡΑΤΗΣΑΝΤΕς ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΑΠΗΓΑΓΟΝ ΠΡΟς ΚΑΙΑΦΑΝ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΟΠΟΥ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙς ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΣΥΝΗΧΨΗΣΑΝ

2 Chronicles 26:6 verse
And he went forth and warred against the Philistines, and brake down the wall of Gath, and the wall of Jabneh, and the wall of Ashdod, and built cities about Ashdod, and among the Philistines.

ויצא וילחם בפלשׁתים ויפרץ את־חומת גת ואת חומת יבנה ואת חומת אשׁדוד ויבנה ערים באשׁדוד ובפלשׁתים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting