Search:בֵּיצָה -> בֵּיצָה

בֵּיצָה


ב ּ ֵ י צ ָ ה hex:#1489;#1468;#1461;#1497;#1510;#1464;#1492;
Search Google:בֵּיצָה

Zero אפסPsalms 18:4 verse
The sorrows of death compassed me, and the floods of ungodly men made me afraid .

אפפוני חבלי־מות ונחלי בליעל יבעתוני

Mark 5:7 verse
And cried with a loud voice, and said , What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the most high God ? I adjure thee by God, that thou torment me not.

ΚΑΙ ΚΡΑΞΑς ΦΩΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΓΕΙ ΤΙ ΕΜΟΙ ΚΑΙ ΣΟΙ ΙΗΣΟΥ ΥΙΕ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΤΟΥ ΥΘΙΣΤΟΥ ΟΡΚΙΖΩ ΣΕ ΤΟΝ ΨΕΟΝ ΜΗ ΜΕ ΒΑΣΑΝΙΣΗς

Isaiah 24:22 verse
And they shall be gathered together , as prisoners are gathered in the pit, and shall be shut up in the prison, and after many days shall they be visited .

ואספו אספה אסיר על־בור וסגרו על־מסגר ומרב ימים יפקדו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting