Search:בֵּיצָה -> בֵּיצָה

בֵּיצָה


ב ּ ֵ י צ ָ ה hex:#1489;#1468;#1461;#1497;#1510;#1464;#1492;
Search Google:בֵּיצָה

Zero אפסPsalms 18:40 verse
Thou hast also given me the necks of mine enemies ; that I might destroy them that hate me.

ואיבי נתתה לי ערף ומשׂנאי אצמיתם

Psalms 118:22 verse
The stone which the builders refused is become the head stone of the corner.

אבן מאסו הבונים היתה לראשׁ פנה

Ezekiel 19:12 verse
But she was plucked up in fury, she was cast down to the ground, and the east wind dried up her fruit : her strong rods were broken and withered ; the fire consumed them.

ותתשׁ בחמה לארץ השׁלכה ורוח הקדים הובישׁ פריה התפרקו ויבשׁו מטה עזה אשׁ אכלתהו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting