Search:בֵּיצָה -> בֵּיצָה

בֵּיצָה


ב ּ ֵ י צ ָ ה hex:#1489;#1468;#1461;#1497;#1510;#1464;#1492;
Search Google:בֵּיצָה

Zero אפסMatthew 24:50 verse
The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of ,

ΗΞΕΙ Ο ΚΥΡΙΟς ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΕΚΕΙΝΟΥ ΕΝ ΗΜΕΡΑ Η ΟΥ ΠΡΟΣΔΟΚΑ ΚΑΙ ΕΝ ΩΡΑ Η ΟΥ ΓΙΝΩΣΚΕΙ

Genesis 34:16 verse
Then will we give our daughters unto you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people.

ונתנו את־בנתינו לכם ואת־בנתיכם נקח־לנו וישׁבנו אתכם והיינו לעם אחד

Psalms 9:15 verse
The heathen are sunk down in the pit that they made : in the net which they hid is their own foot taken .

טבעו גוים בשׁחת עשׂו ברשׁת־זו טמנו נלכדה רגלם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting