Search:בַּיִת -> בַּיִת

בַּיִת


ב ּ ַ י ִ ת hex:#1489;#1468;#1463;#1497;#1460;#1514;
Search Google:בַּיִת

Zero אפס1 Kings 1:4 verse
And the damsel was very fair, and cherished the king, and ministered to him: but the king knew her not.

והנערה יפה עד־מאד ותהי למלך סכנת ותשׁרתהו והמלך לא ידעה

Hosea 2:20 verse
I will even betroth thee unto me in faithfulness : and thou shalt know the LORD.

וארשׂתיך לי באמונה וידעת את־יהוה

Ezekiel 15:5 verse
Behold, when it was whole, it was meet for no work : how much less shall it be meet yet for any work, when the fire hath devoured it, and it is burned ?

הנה בהיותו תמים לא יעשׂה למלאכה אף כי־אשׁ אכלתהו ויחר ונעשׂה עוד למלאכה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting