Search:בַּיִת -> בַּיִת

בַּיִת


ב ּ ַ י ִ ת hex:#1489;#1468;#1463;#1497;#1460;#1514;
Search Google:בַּיִת

Jeremiah 51:38 verse
They shall roar together like lions : they shall yell as lions ' whelps.

יחדו ככפרים ישׁאגו נערו כגורי אריות

Jeremiah 52:27 verse
And the king of Babylon smote them, and put them to death in Riblah in the land of Hamath. Thus Judah was carried away captive out of his own land.

ויכה אותם מלך בבל וימתם ברבלה בארץ חמת ויגל יהודה מעל אדמתו

Ruth 4:4 verse
And I thought to advertise thee, saying , Buy it before the inhabitants , and before the elders of my people. If thou wilt redeem it, redeem it: but if thou wilt not redeem it, then tell me, that I may know : for there is none to redeem it beside thee; and I am after thee. And he said , I will redeem it.

ואני אמרתי אגלה אזנך לאמר קנה נגד הישׁבים ונגד זקני עמי אמ־תגאל גאל ואמ־לא יגאל הגידה לי ואדע כי אין זולתך לגאול ואנכי אחריך ויאמר אנכי אגאל

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting