Search:בַּיִת -> בַּיִת

בַּיִת


ב ּ ַ י ִ ת hex:#1489;#1468;#1463;#1497;#1460;#1514;
Search Google:בַּיִת

Zero אפסEcclesiastes 6:12 verse
For who knoweth what is good for man in this life, all the days of his vain life which he spendeth as a shadow ? for who can tell a man what shall be after him under the sun ?

כי מי־יודע מה־טוב לאדם בחיים מספר ימי־חיי הבלו ויעשׂם כצל אשׁר מי־יגיד לאדם מה־יהיה אחריו תחת השׁמשׁ

Genesis 37:6 verse
And he said unto them, Hear , I pray you, this dream which I have dreamed :

ויאמר אליהם שׁמעו־נא החלום הזה אשׁר חלמתי

1 Corinthians 14:2 verse
For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God : for no man understandeth him; howbeit in the spirit he speaketh mysteries.

Ο ΓΑΡ ΛΑΛΩΝ ΓΛΩΣΣΗ ΟΥΚ ΑΝΨΡΩΠΟΙς ΛΑΛΕΙ ΑΛΛΑ ΨΕΩ ΟΥΔΕΙς ΓΑΡ ΑΚΟΥΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΔΕ ΛΑΛΕΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting