Search:בַּיִת -> בַּיִת

בַּיִת


ב ּ ַ י ִ ת hex:#1489;#1468;#1463;#1497;#1460;#1514;
Search Google:בַּיִת

Zero אפסJob 14:1 verse
Man that is born of a woman is of few days, and full of trouble.

אדם ילוד אשׁה קצר ימים ושׂבע־רגז

Proverbs 26:25 verse
When he speaketh fair , believe him not: for there are seven abominations in his heart.

כי־יחנן קולו אל־תאמנ־בו כי שׁבע תועבות בלבו

Jeremiah 36:10 verse
Then read Baruch in the book the words of Jeremiah in the house of the LORD, in the chamber of Gemariah the son of Shaphan the scribe , in the higher court, at the entry of the new gate of the LORD'S house, in the ears of all the people.

ויקרא ברוך בספר את־דברי ירמיהו בית יהוה בלשׁכת גמריהו בנ־שׁפן הספר בחצר העליון פתח שׁער בית־יהוה החדשׁ באזני כל־העם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting