Search:בַּרְזֶל -> בַּרְזֶל

בַּרְזֶל


ב ּ ַ ר ְ ז ֶ ל hex:#1489;#1468;#1463;#1512;#1456;#1494;#1462;#1500;
Search Google:בַּרְזֶל

2 Kings 2:21 verse
And he went forth unto the spring of the waters, and cast the salt in there, and said , Thus saith the LORD, I have healed these waters ; there shall not be from thence any more death or barren land.

ויצא אל־מוצא המים וישׁלכ־שׁם מלח ויאמר כה־אמר יהוה רפאתי למים האלה לא־יהיה משׁם עוד מות ומשׁכלת

Ezekiel 43:15 verse
So the altar shall be four cubits ; and from the altar and upward shall be four horns.

וההראל ארבע אמות ומהאראיל ולמעלה הקרנות ארבע

2 Samuel 22:24 verse
I was also upright before him, and have kept myself from mine iniquity.

ואהיה תמים לו ואשׁתמרה מעוני

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting