Search:בָּקַשׁ -> בָּקַשׁ

בָּקַשׁ


ב ּ ָ ק ַ ש ׁ hex:#1489;#1468;#1464;#1511;#1463;#1513;#1473;
Search Google:בָּקַשׁ

Zero אפס2 Kings 10:5 verse
And he that was over the house, and he that was over the city, the elders also, and the bringers up of the children, sent to Jehu, saying , We are thy servants, and will do all that thou shalt bid us; we will not make any king : do thou that which is good in thine eyes.

וישׁלח אשׁר־על־הבית ואשׁר על־העיר והזקנים והאמנים אל־יהוא לאמר עבדיך אנחנו וכל אשׁר־תאמר אלינו נעשׂה לא־נמליך אישׁ הטוב בעיניך עשׂה

Joshua 21:32 verse
And out of the tribe of Naphtali, Kedesh in Galilee with her suburbs, to be a city of refuge for the slayer ; and Hammothdor with her suburbs, and Kartan with her suburbs ; three cities.

וממטה נפתלי את־עיר מקלט הרצח את־קדשׁ בגליל ואת־מגרשׁה ואת־חמת דאר ואת־מגרשׁה ואת־קרתן ואת־מגרשׁה ערים שׁלשׁ

Habakkuk 2:18 verse
What profiteth the graven image that the maker thereof hath graven it; the molten image, and a teacher of lies, that the maker of his work trusteth therein, to make dumb idols ?

מה־הועיל פסל כי פסלו יצרו מסכה ומורה שׁקר כי בטח יצר יצרו עליו לעשׂות אלילים אלמים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting