Search:בֹּכִים -> בֹּכִים

בֹּכִים


ב ּ ֹ כ ִ י ם hex:#1489;#1468;#1465;#1499;#1460;#1497;#1501;
Search Google:בֹּכִים

Zero אפסJoshua 19:2 verse
And they had in their inheritance Beersheba, or Sheba, and Moladah,

ויהי להם בנחלתם באר־שׁבע ושׁבע ומולדה

Job 6:17 verse
What time they wax warm , they vanish : when it is hot, they are consumed out of their place.

בעת יזרבו נצמתו בחמו נדעכו ממקומם

Deuteronomy 22:24 verse
Then ye shall bring them both out unto the gate of that city, and ye shall stone them with stones that they die ; the damsel, because she cried not, being in the city ; and the man, because he hath humbled his neighbour's wife : so thou shalt put away evil from among you.

והוצאתם את־שׁניהם אל־שׁער העיר ההוא וסקלתם אתם באבנים ומתו את־הנער על־דבר אשׁר לא־צעקה בעיר ואת־האישׁ על־דבר אשׁר־ענה את־אשׁת רעהו ובערת הרע מקרבך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting