Search:בֹּכִים -> בֹּכִים

בֹּכִים


ב ּ ֹ כ ִ י ם hex:#1489;#1468;#1465;#1499;#1460;#1497;#1501;
Search Google:בֹּכִים

Zero אפסEzekiel 16:11 verse
I decked thee also with ornaments, and I put bracelets upon thy hands, and a chain on thy neck.

ואעדך עדי ואתנה צמידים על־ידיך ורביד על־גרונך

Ephesians 2:14 verse
For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us;

ΑΥΤΟς ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ Η ΕΙΡΗΝΗ ΗΜΩΝ Ο ΠΟΙΗΣΑς ΤΑ ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΕΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟΤΟΙΧΟΝ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΛΥΣΑς

Deuteronomy 15:10 verse
Thou shalt surely give him, and thine heart shall not be grieved when thou givest unto him: because that for this thing the LORD thy God shall bless thee in all thy works, and in all that thou puttest thine hand unto.

נתון תתן לו ולא־ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך יהוה אלהיך בכל־מעשׂך ובכל משׁלח ידך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting