Search:ג -> ג

ג


ג hex:#1490;
Search Google:ג

Zero אפסIsaiah 34:9 verse
And the streams thereof shall be turned into pitch, and the dust thereof into brimstone, and the land thereof shall become burning pitch.

ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית והיתה ארצה לזפת בערה

John 13:20 verse
Verily, verily, I say unto you, He that receiveth whomsoever I send receiveth me ; and he that receiveth me receiveth him that sent me.

ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ Ο ΛΑΜΒΑΝΩΝ ΑΝ ΤΙΝΑ ΠΕΜΘΩ ΕΜΕ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΕ ΕΜΕ ΛΑΜΒΑΝΩΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΠΕΜΘΑΝΤΑ ΜΕ

Proverbs 29:17 verse
Correct thy son, and he shall give thee rest ; yea, he shall give delight unto thy soul.

יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשׁך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting