Search:גּוֹי -> גּוֹי

גּוֹי


ג ּ ו ֹ י hex:#1490;#1468;#1493;#1465;#1497;
Search Google:גּוֹי

Zero אפסProverbs 21:18 verse
The wicked shall be a ransom for the righteous, and the transgressor for the upright.

כפר לצדיק רשׁע ותחת ישׁרים בוגד

Colossians 2:10 verse
And ye are complete in him, which is the head of all principality and power :

ΚΑΙ ΕΣΤΕ ΕΝ ΑΥΤΩ ΠΕΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ Ος ΕΣΤΙΝ Η ΚΕΦΑΛΗ ΠΑΣΗς ΑΡΧΗς ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑς

Numbers 26:28 verse
The sons of Joseph after their families were Manasseh and Ephraim.

בני יוסף למשׁפחתם מנשׁה ואפרים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting