Search:דֶּרֶךְ -> דֶּרֶךְ

דֶּרֶךְ


ד ּ ֶ ר ֶ ך ְ hex:#1491;#1468;#1462;#1512;#1462;#1498;#1456;
Search Google:דֶּרֶךְ

Zero אפסExodus 39:23 verse
And there was an hole in the midst of the robe, as the hole of an habergeon, with a band round about the hole, that it should not rend .

ופי־המעיל בתוכו כפי תחרא שׂפה לפיו סביב לא יקרע

Proverbs 12:22 verse
Lying lips are abomination to the LORD : but they that deal truly are his delight.

תועבת יהוה שׂפתי־שׁקר ועשׂי אמונה רצונו

1 Kings 8:46 verse
If they sin against thee, and thou be angry with them, and deliver them to the enemy , so that they carry them away captives unto the land of the enemy , far or near ;

כי יחטאו־לך כי אין אדם אשׁר לא־יחטא ואנפת בם ונתתם לפני אויב ושׁבום שׁביהם אל־ארץ האויב רחוקה או קרובה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting