Search:דֶּרֶךְ -> דֶּרֶךְ

דֶּרֶךְ


ד ּ ֶ ר ֶ ך ְ hex:#1491;#1468;#1462;#1512;#1462;#1498;#1456;
Search Google:דֶּרֶךְ

Leviticus 19:29 verse
Do not prostitute thy daughter, to cause her to be a whore ; lest the land fall to whoredom , and the land become full of wickedness.

אל־תחלל את־בתך להזנותה ולא־תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה

Ezekiel 16:33 verse
They give gifts to all whores : but thou givest thy gifts to all thy lovers , and hirest them, that they may come unto thee on every side for thy whoredom.

לכל־זנות יתנו־נדה ואת נתת את־נדניך לכל־מאהביך ותשׁחדי אותם לבוא אליך מסביב בתזנותיך

Daniel 8:22 verse
Now that being broken , whereas four stood up for it, four kingdoms shall stand up out of the nation, but not in his power.

והנשׁברת ותעמדנה ארבע תחתיה ארבע מלכיות מגוי יעמדנה ולא בכחו

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting