Search:דֶּרֶךְ -> דֶּרֶךְ

דֶּרֶךְ


ד ּ ֶ ר ֶ ך ְ hex:#1491;#1468;#1462;#1512;#1462;#1498;#1456;
Search Google:דֶּרֶךְ

Zero אפסExodus 7:5 verse
And the Egyptians shall know that I am the LORD, when I stretch forth mine hand upon Egypt, and bring out the children of Israel from among them.

וידעו מצרים כי־אני יהוה בנטתי את־ידי על־מצרים והוצאתי את־בני־ישׂראל מתוכם

Zechariah 10:1 verse
Ask ye of the LORD rain in the time of the latter rain ; so the LORD shall make bright clouds, and give them showers of rain, to every one grass in the field.

שׁאלו מיהוה מטר בעת מלקושׁ יהוה עשׂה חזיזים ומטר־גשׁם יתן להם לאישׁ עשׂב בשׂדה

Amos 7:16 verse
Now therefore hear thou the word of the LORD : Thou sayest , Prophesy not against Israel, and drop not thy word against the house of Isaac.

ועתה שׁמע דבר־יהוה אתה אמר לא תנבא על־ישׂראל ולא תטיף על־בית ישׂחק

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting