Search:דֶּרֶךְ -> דֶּרֶךְ

דֶּרֶךְ


ד ּ ֶ ר ֶ ך ְ hex:#1491;#1468;#1462;#1512;#1462;#1498;#1456;
Search Google:דֶּרֶךְ

Zero אפסJob 8:22 verse
They that hate thee shall be clothed with shame ; and the dwelling place of the wicked shall come to nought.

שׂנאיך ילבשׁו־בשׁת ואהל רשׁעים איננו

1 Corinthians 16:4 verse
And if it be meet that I go also, they shall go with me.

ΕΑΝ ΔΕ ΑΞΙΟΝ Η ΤΟΥ ΚΑΜΕ ΠΟΡΕΥΕΣΨΑΙ ΣΥΝ ΕΜΟΙ ΠΟΡΕΥΣΟΝΤΑΙ

Colossians 1:24 verse
Who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church :

ΝΥΝ ΧΑΙΡΩ ΕΝ ΤΟΙς ΠΑΨΗΜΑΣΙΝ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΝΑΠΛΗΡΩ ΤΑ ΥΣΤΕΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΛΙΘΕΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΣΑΡΚΙ ΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟς ΑΥΤΟΥ Ο ΕΣΤΙΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting