Search:דָּוִד -> דָּוִד

דָּוִד


ד ּ ָ ו ִ ד hex:#1491;#1468;#1464;#1493;#1460;#1491;
Search Google:דָּוִד

Proverbs 27:12 verse
A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on , and are punished .

ערום ראה רעה נסתר פתאים עברו נענשׁו

1 Chronicles 27:13 verse
The tenth captain for the tenth month was Maharai the Netophathite, of the Zarhites : and in his course were twenty and four thousand.

העשׂירי לחדשׁ העשׂירי מהרי הנטופתי לזרחי ועל מחלקתו עשׂרים וארבעה אלף

2 Samuel 12:12 verse
For thou didst it secretly : but I will do this thing before all Israel, and before the sun.

כי אתה עשׂית בסתר ואני אעשׂה את־הדבר הזה נגד כל־ישׂראל ונגד השׁמשׁ

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting