Search:הָיָה -> הָיָה

הָיָה


ה ָ י ָ ה hex:#1492;#1464;#1497;#1464;#1492;
Search Google:הָיָה

Zero אפסProverbs 2:10 verse
When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul ;

כי־תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשׁך ינעם

Acts 7:41 verse
And they made a calf in those days, and offered sacrifice unto the idol, and rejoiced in the works of their own hands.

ΚΑΙ ΕΜΟΣΧΟΠΟΙΗΣΑΝ ΕΝ ΤΑΙς ΗΜΕΡΑΙς ΕΚΕΙΝΑΙς ΚΑΙ ΑΝΗΓΑΓΟΝ ΨΥΣΙΑΝ ΤΩ ΕΙΔΩΛΩ ΚΑΙ ΕΥΦΡΑΙΝΟΝΤΟ ΕΝ ΤΟΙς ΕΡΓΟΙς ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΥΤΩΝ

Numbers 2:23 verse
And his host, and those that were numbered of them, were thirty and five thousand and four hundred.

וצבאו ופקדיהם חמשׁה ושׁלשׁים אלף וארבע מאות

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting