Search:הָרַג -> הָרַג

הָרַג


ה ָ ר ַ ג hex:#1492;#1464;#1512;#1463;#1490;
Search Google:הָרַג

Numbers 7:50 verse
One golden spoon of ten shekels, full of incense :

כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת

Isaiah 49:9 verse
That thou mayest say to the prisoners , Go forth ; to them that are in darkness, Shew yourselves. They shall feed in the ways, and their pastures shall be in all high places.

לאמר לאסורים צאו לאשׁר בחשׁך הגלו על־דרכים ירעו ובכל־שׁפיים מרעיתם

Exodus 2:15 verse
Now when Pharaoh heard this thing, he sought to slay Moses. But Moses fled from the face of Pharaoh, and dwelt in the land of Midian : and he sat down by a well.

וישׁמע פרעה את־הדבר הזה ויבקשׁ להרג את־משׁה ויברח משׁה מפני פרעה וישׁב בארצ־מדין וישׁב על־הבאר

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting