Search:האמרים -> האמרים

האמרים


ה א מ ר י ם hex:#1492;#1488;#1502;#1512;#1497;#1501;
Search Google:האמרים

Zero אפסJob 27:11 verse
I will teach you by the hand of God : that which is with the Almighty will I not conceal .

אורה אתכם ביד־אל אשׁר עמ־שׁדי לא אכחד

Leviticus 15:8 verse
And if he that hath the issue spit upon him that is clean ; then he shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.

וכי־ירק הזב בטהור וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד־הערב

Isaiah 33:23 verse
Thy tacklings are loosed ; they could not well strengthen their mast, they could not spread the sail : then is the prey of a great spoil divided ; the lame take the prey.

נטשׁו חבליך בל־יחזקו כנ־תרנם בל־פרשׂו נס אז חלק עד־שׁלל מרבה פסחים בזזו בז

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting