Search:האמרים -> האמרים

האמרים


ה א מ ר י ם hex:#1492;#1488;#1502;#1512;#1497;#1501;
Search Google:האמרים

Zero אפסPsalms 51:8 verse
Make me to hear joy and gladness ; that the bones which thou hast broken may rejoice .

תשׁמיעני שׂשׂון ושׂמחה תגלנה עצמות דכית

Genesis 2:10 verse
And a river went out of Eden to water the garden ; and from thence it was parted , and became into four heads.

ונהר יצא מעדן להשׁקות את־הגן ומשׁם יפרד והיה לארבעה ראשׁים

Romans 8:2 verse
For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.

Ο ΓΑΡ ΝΟΜΟς ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟς ΤΗς ΖΩΗς ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΗΛΕΥΨΕΡΩΣΕΝ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗς ΑΜΑΡΤΙΑς ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΑΝΑΤΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting