Search:הביתה -> הביתה

הביתה


ה ב י ת ה hex:#1492;#1489;#1497;#1514;#1492;
Search Google:הביתה

Zero אפסPsalms 78:23 verse
Though he had commanded the clouds from above, and opened the doors of heaven,

ויצו שׁחקים ממעל ודלתי שׁמים פתח

2 Kings 25:10 verse
And all the army of the Chaldees, that were with the captain of the guard, brake down the walls of Jerusalem round about.

ואת־חומת ירושׁלם סביב נתצו כל־חיל כשׂדים אשׁר רב־טבחים

1 Samuel 19:23 verse
And he went thither to Naioth in Ramah : and the Spirit of God was upon him also, and he went on , and prophesied , until he came to Naioth in Ramah.

וילך שׁם אל־נוית ברמה ותהי עליו גמ־הוא רוח אלהים וילך הלוך ויתנבא עד־באו בנוית ברמה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting