Search:הגבורים -> הגבורים

הגבורים


ה ג ב ו ר י ם hex:#1492;#1490;#1489;#1493;#1512;#1497;#1501;
Search Google:הגבורים

Zero אפסMicah 2:4 verse
In that day shall one take up a parable against you, and lament with a doleful lamentation, and say , We be utterly spoiled : he hath changed the portion of my people : how hath he removed it from me! turning away he hath divided our fields.

ביום ההוא ישׂא עליכם משׁל ונהה נהי נהיה אמר שׁדוד נשׁדנו חלק עמי ימיר איך ימישׁ לי לשׁובב שׂדינו יחלק

Numbers 1:11 verse
Of Benjamin ; Abidan the son of Gideoni.

לבנימן אבידן בנ־גדעני

Exodus 37:28 verse
And he made the staves of shittim wood, and overlaid them with gold.

ויעשׂ את־הבדים עצי שׁטים ויצף אתם זהב

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting