Search:הגבורים -> הגבורים

הגבורים


ה ג ב ו ר י ם hex:#1492;#1490;#1489;#1493;#1512;#1497;#1501;
Search Google:הגבורים

Zero אפסJob 22:3 verse
Is it any pleasure to the Almighty, that thou art righteous ? or is it gain to him, that thou makest thy ways perfect ?

החפץ לשׁדי כי תצדק ואמ־בצע כי־תתם דרכיך

Ephesians 5:23 verse
For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church : and he is the saviour of the body.

ΟΤΙ ΑΝΗΡ ΕΣΤΙΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗς ΓΥΝΑΙΚΟς Ως ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟς ΚΕΦΑΛΗ ΤΗς ΕΚΚΛΗΣΙΑς ΑΥΤΟς ΣΩΤΗΡ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟς

1 Samuel 14:6 verse
And Jonathan said to the young man that bare his armour, Come , and let us go over unto the garrison of these uncircumcised : it may be that the LORD will work for us: for there is no restraint to the LORD to save by many or by few.

ויאמר יהונתן אל־הנער נשׂא כליו לכה ונעברה אל־מצב הערלים האלה אולי יעשׂה יהוה לנו כי אין ליהוה מעצור להושׁיע ברב או במעט

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting