Search:וגדול -> וגדול

וגדול


ו ג ד ו ל hex:#1493;#1490;#1491;#1493;#1500;
Search Google:וגדול

Zero אפסNumbers 15:9 verse
Then shall he bring with a bullock a meat offering of three tenth deals of flour mingled with half an hin of oil.

והקריב על־בנ־הבקר מנחה סלת שׁלשׁה עשׂרנים בלול בשׁמן חצי ההין

1 Kings 20:39 verse
And as the king passed by , he cried unto the king : and he said , Thy servant went out into the midst of the battle ; and, behold, a man turned aside , and brought a man unto me, and said , Keep this man : if by any means he be missing , then shall thy life be for his life, or else thou shalt pay a talent of silver.

ויהי המלך עבר והוא צעק אל־המלך ויאמר עבדך יצא בקרב־המלחמה והנה־אישׁ סר ויבא אלי אישׁ ויאמר שׁמר את־האישׁ הזה אמ־הפקד יפקד והיתה נפשׁך תחת נפשׁו או ככר־כסף תשׁקול

Numbers 31:21 verse
And Eleazar the priest said unto the men of war which went to the battle, This is the ordinance of the law which the LORD commanded Moses ;

ויאמר אלעזר הכהן אל־אנשׁי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה אשׁר־צוה יהוה את־משׁה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting