Search:ז -> ז

ז


ז hex:#1494;
Search Google:ז

Zero אפסRevelation 17:1 verse
And there came one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, Come hither ; I will shew unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters :

ΚΑΙ ΗΛΨΕΝ ΕΙς ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΤΑς ΕΠΤΑ ΦΙΑΛΑς ΚΑΙ ΕΛΑΛΗΣΕΝ ΜΕΤ ΕΜΟΥ ΛΕΓΩΝ ΔΕΥΡΟ ΔΕΙΞΩ ΣΟΙ ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΤΗς ΠΟΡΝΗς ΤΗς ΜΕΓΑΛΗς ΤΗς ΚΑΨΗΜΕΝΗς ΕΠΙ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ

Revelation 1:3 verse
Blessed is he that readeth , and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein : for the time is at hand.

ΜΑΚΑΡΙΟς Ο ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕς ΤΟΥς ΛΟΓΟΥς ΤΗς ΠΡΟΦΗΤΕΙΑς ΚΑΙ ΤΗΡΟΥΝΤΕς ΤΑ ΕΝ ΑΥΤΗ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ Ο ΓΑΡ ΚΑΙΡΟς ΕΓΓΥς

Ezra 6:2 verse
And there was found at Achmetha, in the palace that is in the province of the Medes, a roll, and therein was a record thus written :

והשׁתכח באחמתא בבירתא די במדי מדינתה מגלה חדה וכנ־כתיב בגוה דכרונה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting