Search:ז -> ז

ז


ז hex:#1494;
Search Google:ז

Zero אפסMatthew 27:9 verse
Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying , And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was valued , whom they of the children of Israel did value ;

ΤΟΤΕ ΕΠΛΗΡΩΨΗ ΤΟ ΡΗΨΕΝ ΔΙΑ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟς ΚΑΙ ΕΛΑΒΟΝ ΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΤΕΤΙΜΗΜΕΝΟΥ ΟΝ ΕΤΙΜΗΣΑΝΤΟ ΑΠΟ ΥΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛ

Exodus 38:13 verse
And for the east side eastward fifty cubits.

ולפאת קדמה מזרחה חמשׁים אמה

Exodus 5:2 verse
And Pharaoh said , Who is the LORD, that I should obey his voice to let Israel go ? I know not the LORD, neither will I let Israel go .

ויאמר פרעה מי יהוה אשׁר אשׁמע בקלו לשׁלח את־ישׂראל לא ידעתי את־יהוה וגם את־ישׂראל לא אשׁלח

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting