Search:ז -> ז

ז


ז hex:#1494;
Search Google:ז

Zero אפסExodus 9:16 verse
And in very deed for this cause have I raised thee up , for to shew in thee my power ; and that my name may be declared throughout all the earth.

ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתך את־כחי ולמען ספר שׁמי בכל־הארץ

Job 25:4 verse
How then can man be justified with God ? or how can he be clean that is born of a woman ?

ומה־יצדק אנושׁ עמ־אל ומה־יזכה ילוד אשׁה

Job 38:41 verse
Who provideth for the raven his food ? when his young ones cry unto God, they wander for lack of meat.

מי יכין לערב צידו כי־ילדו אל־אל ישׁועו יתעו לבלי־אכל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting