Search:זְאֵב -> זְאֵב

זְאֵב


ז ְ א ֵ ב hex:#1494;#1456;#1488;#1461;#1489;
Search Google:זְאֵב

Zero אפסEzekiel 24:24 verse
Thus Ezekiel is unto you a sign : according to all that he hath done shall ye do : and when this cometh , ye shall know that I am the Lord GOD.

והיה יחזקאל לכם למופת ככל אשׁר־עשׂה תעשׂו בבאה וידעתם כי אני אדני יהוה

2 Chronicles 30:22 verse
And Hezekiah spake comfortably unto all the Levites that taught the good knowledge of the LORD : and they did eat throughout the feast seven days, offering peace offerings, and making confession to the LORD God of their fathers.

וידבר יחזקיהו על־לב כל־הלוים המשׂכילים שׂכל־טוב ליהוה ויאכלו את־המועד שׁבעת הימים מזבחים זבחי שׁלמים ומתודים ליהוה אלהי אבותיהם

1 Chronicles 1:44 verse
And when Bela was dead , Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.

וימת בלע וימלך תחתיו יובב בנ־זרח מבצרה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting