Search:זְאֵב -> זְאֵב

זְאֵב


ז ְ א ֵ ב hex:#1494;#1456;#1488;#1461;#1489;
Search Google:זְאֵב

Zero אפסJeremiah 21:1 verse
The word which came unto Jeremiah from the LORD, when king Zedekiah sent unto him Pashur the son of Melchiah, and Zephaniah the son of Maaseiah the priest, saying ,

הדבר אשׁר־היה אל־ירמיהו מאת יהוה בשׁלח אליו המלך צדקיהו את־פשׁחור בנ־מלכיה ואת־צפניה בנ־מעשׂיה הכהן לאמר

Isaiah 12:6 verse
Cry out and shout , thou inhabitant of Zion : for great is the Holy One of Israel in the midst of thee.

צהלי ורני יושׁבת ציון כי־גדול בקרבך קדושׁ ישׂראל

John 19:9 verse
And went again into the judgment hall, and saith unto Jesus, Whence art thou ? But Jesus gave him no answer.

ΚΑΙ ΕΙΣΗΛΨΕΝ ΕΙς ΤΟ ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΝ ΠΑΛΙΝ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΠΟΨΕΝ ΕΙ ΣΥ Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥς ΑΠΟΚΡΙΣΙΝ ΟΥΚ ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΩ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting