Search:זֶבֶד -> זֶבֶד

זֶבֶד


ז ֶ ב ֶ ד hex:#1494;#1462;#1489;#1462;#1491;
Search Google:זֶבֶד

Zero אפסNumbers 13:16 verse
These are the names of the men which Moses sent to spy out the land. And Moses called Oshea the son of Nun Jehoshua.

אלה שׁמות האנשׁים אשׁר־שׁלח משׁה לתור את־הארץ ויקרא משׁה להושׁע בנ־נון יהושׁע

1 Kings 22:51 verse
Ahaziah the son of Ahab began to reign over Israel in Samaria the seventeenth year of Jehoshaphat king of Judah, and reigned two years over Israel.

אחזיהו בנ־אחאב מלך על־ישׂראל בשׁמרון בשׁנת שׁבע עשׂרה ליהושׁפט מלך יהודה וימלך על־ישׂראל שׁנתים

Daniel 4:25 verse
That they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make thee to eat grass as oxen, and they shall wet thee with the dew of heaven, and seven times shall pass over thee, till thou know that the most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will .

ולך טרדין מנ־אנשׁא ועמ־חיות ברא להוה מדרך ועשׂבא כתורין לך יטעמון ומטל שׁמיא לך מצבעין ושׁבעה עדנין יחלפון עליך עד די־תנדע די־שׁליט עליא במלכות אנשׁא ולמנ־די יצבא יתננה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting