Search:זֶבֶד -> זֶבֶד

זֶבֶד


ז ֶ ב ֶ ד hex:#1494;#1462;#1489;#1462;#1491;
Search Google:זֶבֶד

Zero אפסGenesis 4:20 verse
And Adah bare Jabal : he was the father of such as dwell in tents, and of such as have cattle.

ותלד עדה את־יבל הוא היה אבי ישׁב אהל ומקנה

Ezekiel 10:21 verse
Every one had four faces apiece, and every one four wings ; and the likeness of the hands of a man was under their wings.

ארבעה ארבעה פנים לאחד וארבע כנפים לאחד ודמות ידי אדם תחת כנפיהם

Job 9:31 verse
Yet shalt thou plunge me in the ditch, and mine own clothes shall abhor me.

אז בשׁחת תטבלני ותעבוני שׂלמותי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting