Search:זֶבֶד -> זֶבֶד

זֶבֶד


ז ֶ ב ֶ ד hex:#1494;#1462;#1489;#1462;#1491;
Search Google:זֶבֶד

Zero אפסDaniel 9:20 verse
And whiles I was speaking , and praying , and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the LORD my God for the holy mountain of my God ;

ועוד אני מדבר ומתפלל ומתודה חטאתי וחטאת עמי ישׂראל ומפיל תחנתי לפני יהוה אלהי על הר־קדשׁ אלהי

1 Samuel 1:5 verse
But unto Hannah he gave a worthy portion ; for he loved Hannah : but the LORD had shut up her womb.

ולחנה יתן מנה אחת אפים כי את־חנה אהב ויהוה סגר רחמה

Psalms 10:1 verse
Why standest thou afar off, O LORD ? why hidest thou thyself in times of trouble ?

למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting