Search:זָהַם -> זָהַם

זָהַם


ז ָ ה ַ ם hex:#1494;#1464;#1492;#1463;#1501;
Search Google:זָהַם

Zero אפס2 Samuel 3:7 verse
And Saul had a concubine, whose name was Rizpah, the daughter of Aiah : and Ishbosheth said to Abner, Wherefore hast thou gone in unto my father's concubine ?

ולשׁאול פלגשׁ ושׁמה רצפה בת־איה ויאמר אל־אבנר מדוע באתה אל־פילגשׁ אבי

Hebrews 3:2 verse
Who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house.

ΠΙΣΤΟΝ ΟΝΤΑ ΤΩ ΠΟΙΗΣΑΝΤΙ ΑΥΤΟΝ Ως ΚΑΙ ΜΩΥΣΗς ΕΝ ΟΛΩ ΤΩ ΟΙΚΩ ΑΥΤΟΥ

1 Samuel 11:6 verse
And the Spirit of God came upon Saul when he heard those tidings, and his anger was kindled greatly.

ותצלח רוח־אלהים על־שׁאול בשׁמעו את־הדברים האלה ויחר אפו מאד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting