Search:זָהַם -> זָהַם

זָהַם


ז ָ ה ַ ם hex:#1494;#1464;#1492;#1463;#1501;
Search Google:זָהַם

Zero אפסGenesis 39:13 verse
And it came to pass, when she saw that he had left his garment in her hand, and was fled forth,

ויהי כראותה כי־עזב בגדו בידה וינס החוצה

Romans 14:14 verse
I know , and am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing unclean of itself : but to him that esteemeth any thing to be unclean, to him it is unclean.

ΟΙΔΑ ΚΑΙ ΠΕΠΕΙΣΜΑΙ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΙΗΣΟΥ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΚΟΙΝΟΝ ΔΙ ΕΑΥΤΟΥ ΕΙ ΜΗ ΤΩ ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩ ΤΙ ΚΟΙΝΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΩ ΚΟΙΝΟΝ

Psalms 127:5 verse
Happy is the man that hath his quiver full of them: they shall not be ashamed , but they shall speak with the enemies in the gate.

אשׁרי הגבר אשׁר מלא את־אשׁפתו מהם לא־יבשׁו כי־ידברו את־אויבים בשׁער

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting