Search:זָהָב -> זָהָב

זָהָב


ז ָ ה ָ ב hex:#1494;#1464;#1492;#1464;#1489;
Search Google:זָהָב

Zero אפס1 Kings 22:13 verse
And the messenger that was gone to call Micaiah spake unto him, saying , Behold now, the words of the prophets declare good unto the king with one mouth : let thy word, I pray thee, be like the word of one of them, and speak that which is good.

והמלאך אשׁר־הלך לקרא מיכיהו דבר אליו לאמר הנה־נא דברי הנביאים פה־אחד טוב אל־המלך יהי־נא דבריך כדבר אחד מהם ודברת טוב

Psalms 106:33 verse
Because they provoked his spirit, so that he spake unadvisedly with his lips.

כי־המרו את־רוחו ויבטא בשׂפתיו

Luke 15:20 verse
And he arose , and came to his father. But when he was yet a great way off , his father saw him, and had compassion , and ran , and fell on his neck, and kissed him.

ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑς ΗΛΨΕΝ ΠΡΟς ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΕΑΥΤΟΥ ΕΤΙ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΡΑΝ ΑΠΕΧΟΝΤΟς ΕΙΔΕΝ ΑΥΤΟΝ Ο ΠΑΤΗΡ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΛΑΓΧΝΙΣΨΗ ΚΑΙ ΔΡΑΜΩΝ ΕΠΕΠΕΣΕΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΡΑΧΗΛΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΦΙΛΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting