Search:זָהָב -> זָהָב

זָהָב


ז ָ ה ָ ב hex:#1494;#1464;#1492;#1464;#1489;
Search Google:זָהָב

Zero אפסMark 5:1 verse
And they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes.

ΚΑΙ ΗΛΨΟΝ ΕΙς ΤΟ ΠΕΡΑΝ ΤΗς ΨΑΛΑΣΣΗς ΕΙς ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΩΝ ΓΕΡΑΣΗΝΩΝ

1 Chronicles 16:39 verse
And Zadok the priest, and his brethren the priests, before the tabernacle of the LORD in the high place that was at Gibeon,

ואת צדוק הכהן ואחיו הכהנים לפני משׁכן יהוה בבמה אשׁר בגבעון

1 Corinthians 5:9 verse
I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators :

ΕΓΡΑΘΑ ΥΜΙΝ ΕΝ ΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗ ΣΥΝΑΝΑΜΙΓΝΥΣΨΑΙ ΠΟΡΝΟΙς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting