Search:זוּרֶה -> זוּרֶה

זוּרֶה


ז ו ּ ר ֶ ה hex:#1494;#1493;#1468;#1512;#1462;#1492;
Search Google:זוּרֶה

Zero אפסEzekiel 8:8 verse
Then said he unto me, Son of man, dig now in the wall : and when I had digged in the wall, behold a door.

ויאמר אלי בנ־אדם חתר־נא בקיר ואחתר בקיר והנה פתח אחד

Ruth 4:2 verse
And he took ten men of the elders of the city, and said , Sit ye down here. And they sat down .

ויקח עשׂרה אנשׁים מזקני העיר ויאמר שׁבו־פה וישׁבו

3 John 1:13 verse
I had many things to write , but I will not with ink and pen write unto thee :

ΠΟΛΛΑ ΕΙΧΟΝ ΓΡΑΘΑΙ ΣΟΙ ΑΛΛ ΟΥ ΨΕΛΩ ΔΙΑ ΜΕΛΑΝΟς ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΟΥ ΣΟΙ ΓΡΑΦΕΙΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting