Search:זוּרֶה -> זוּרֶה

זוּרֶה


ז ו ּ ר ֶ ה hex:#1494;#1493;#1468;#1512;#1462;#1492;
Search Google:זוּרֶה

Zero אפסLeviticus 11:43 verse
Ye shall not make yourselves abominable with any creeping thing that creepeth , neither shall ye make yourselves unclean with them, that ye should be defiled thereby.

אל־תשׁקצו את־נפשׁתיכם בכל־השׁרץ השׁרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם

Proverbs 4:10 verse
Hear , O my son, and receive my sayings ; and the years of thy life shall be many .

שׁמע בני וקח אמרי וירבו לך שׁנות חיים

Job 8:17 verse
His roots are wrapped about the heap, and seeth the place of stones.

על־גל שׁרשׁיו יסבכו בית אבנים יחזה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting