Search:חֲבַר -> חֲבַר

חֲבַר


ח ֲ ב ַ ר hex:#1495;#1458;#1489;#1463;#1512;
Search Google:חֲבַר

Zero אפסLeviticus 20:11 verse
And the man that lieth with his father's wife hath uncovered his father's nakedness : both of them shall surely be put to death ; their blood shall be upon them.

ואישׁ אשׁר ישׁכב את־אשׁת אביו ערות אביו גלה מות־יומתו שׁניהם דמיהם בם

Proverbs 11:17 verse
The merciful man doeth good to his own soul : but he that is cruel troubleth his own flesh.

גמל נפשׁו אישׁ חסד ועכר שׁארו אכזרי

Ruth 3:4 verse
And it shall be, when he lieth down , that thou shalt mark the place where he shall lie , and thou shalt go in , and uncover his feet, and lay thee down ; and he will tell thee what thou shalt do .

ויהי בשׁכבו וידעת את־המקום אשׁר ישׁכב־שׁם ובאת וגלית מרגלתיו ושׁכבתי והוא יגיד לך את אשׁר תעשׂין

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting