Search:חֵצִי -> חֵצִי

חֵצִי


ח ֵ צ ִ י hex:#1495;#1461;#1510;#1460;#1497;
Search Google:חֵצִי

Zero אפסEzekiel 30:8 verse
And they shall know that I am the LORD, when I have set a fire in Egypt, and when all her helpers shall be destroyed .

וידעו כי־אני יהוה בתתי־אשׁ במצרים ונשׁברו כל־עזריה

Daniel 5:6 verse
Then the king's countenance was changed , and his thoughts troubled him, so that the joints of his loins were loosed , and his knees smote one against another.

אדין מלכא זיוהי שׁנוהי ורעינהי יבהלונה וקטרי חרצה משׁתרין וארכבתה דא לדא נקשׁן

Acts 23:13 verse
And they were more than forty which had made this conspiracy.

ΗΣΑΝ ΔΕ ΠΛΕΙΟΥς ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ ΟΙ ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΝ ΠΟΙΗΣΑΜΕΝΟΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting